Pianino jest jednym z popularniejszych i powszechnie rozpoznawalnych instrumentów muzycznych. W Polsce szczególnie ze względu na postać Fryderyka Szopena kultywuje się promocje gry na tym instrumencie. Pianino jest strunowym instrumentem młoteczkowym. Ma wiele cech wspólnych z fortepianem.

Edukacje dzieci w zakresie gry na pianinie warto rozpocząć w młodym wieku. Oswojenie z dźwiękiem i wielkością instrumentu wpłynie pozytywnie na możliwości zdobycia ponadprzeciętnego wykształcenia w zakresie muzyki. Rodzice, którzy chcą edukować swoje pocieszy w tym zakresie mogą zdecydować się na podjęcie przez nie nauki w jednej z licznych szkół muzycznych w kraju – prywatnej lub publicznej – albo na indywidualne lekcje gry na instrumencie.