Wiedza z zakresu prawa – najważniejsze informacje o rozwodach

Wiedza z zakresu prawa – najważniejsze informacje o rozwodach

Kto może zostać świadkiem podczas rozprawy rozwodowej? Rozwód jest to sprawa cywilna, odnoszą się zatem do niego wszelkie zagadnienia dotyczące tej dziedziny prawa. Świadkiem podczas rozprawy rozwodowej może więc zostać każda osoba, która jest zdolna do komunikowania...